Vážení rodiče,

dovolte infomovat Vás pro tyto aktuální dny i nadcházející týdny –

  1. Kurzovné zájmových kroužků pro své dítě na 2.pololetí tohoto školního roku uhraďte prosím nejpozději do 31.1.2024 dle Pokynů na www.klubjunior.cz, Ceník. Dovolím si upozornit, že po tomto datu již nemá Vaše dítě garantováno místo na výuce.

 

  1. Jsou před námi jednodenní Pololetní prázdniny v pátek 2. února a vzápětí po nich Jarní prázdniny v termínu: 5. – 9./2. 2024 – v tyto dny je Klub Junior uzavřen.

 

Vážení rodiče, v případě jakýchkoli nejasností mě neváhejte kontaktovat.

L. Koudelková
 

Zveřejněno autorem v kategorii , .

Vážení rodiče,

dovolte pozdravit Vás v novém roce 2024 s přáním pevného zdraví a osobní i profesní pohody –

zájmové kroužky zahajují po novoročních svátcích ve STŘEDU 3.ledna – těšíme se na Vaše děti!

Ing. L. Koudelková

Zveřejněno autorem v kategorii .

Vážení rodiče hudebních kroužků,

dovolte pozvat Vás v čase nadcházejících adventních dní na předvánoční vystoupení, které pro Vás připravili společně se svými lektory vybraní žáci oborů Flétna, Kytara a Klavír jako milé setkání v čase svátečních dní..
Vystoupení se uskuteční v zrcadlovém sálku ve středu 6. prosince v 17:30 hodin.
 
Vážení rodiče, těšíme se na setkání s Vámi!
 
L.Koudelková a tým lektorů

Zveřejněno autorem v kategorii .

Vážení rodiče,

vítejte v novém školním roce 2023/24 na zájmových kroužcích a sportovních oborech Klubu Junior :)

Prosím přečtěte si důležité INFORMACE níže:

  • Zájmové kroužky zahájily již 24. rok své činnosti realizovaným Zápisem – dodatečné přihlášení průběžně umožňujeme
  • Platbu na toto 1.pololetí zrealizujte dle Pokynů v CENÍKU zde na www.klubjunior.cz nejpozději do 30. září 2023! Po tomto datu již nebude mít Vaše dítě garantováno místo na výuce! (V případě nejasností neváhejte konzultovat na tlf.: 604273968).
  • Před vstupem na svůj první trénink u sportovních oborů JUDO, GYMNASTIKA/Gymnastická PŘÍPRAVKA odevzdá dítě trenérům v šatně u tělocvičny KJ podepsanýInformovaný souhlas rodiče“, který naleznete níže zde ke stažení.

!!! Bez tohoto listinného rodičem podepsaného Souhlasu nebude dítěti umožněn přístup na trénink, děkujeme za pochopení.

          V případě navazující výuky Vašeho dítěte z uplynulého školního roku se prosím přesvědčte, že lektoři i trenéři disponují Vaším aktuálním tlf.číslem i e-mailovou adresou pro potřeby Vašeho dítěte.

 

Vážení rodiče, přejeme Vám úspěšný a zdravý celý školní rok!

                                                                                               Ing. Lenka Koudelková a tým lektorů

Zveřejněno autorem v kategorii .

                          Informovaný souhlas rodiče

 

Souhlasím, aby můj syn/ má dcera: ……………………………………………………………. se účastnil /-a

pravidelných tréninků Judo v Klubu Junior provozovaném městskou částí Praha-Libuš, do nichž jsou zapojeny a vyučovány techniky v postoji – Nage Waza, techniky na zemi –Katame Waza, pády Ukemi, boj v post a boj na zemi – Ne waza, Jime waza, páky – Kansetsu Waza. Součástí tréninků je rozcvička s rozehřátím formou pohybových her, zapojení prvků gymnastiky: kotouly, přemety, salta aj. a dále průběžné posilování s použitím nářadí. 

V Praze dne ……………………………                                                ………………………………………….

                                                                                                   podpis zákon.zástupce dítěte

 

Zveřejněno autorem v kategorii .